Bubee Homepage

หัวใจเมฟีโบเชท ๑๙-๔

ต่อจากเมื่อวาน

2 ซามูเอล 19:24-30

การเสด็จกลับนครเยรูซาเล็มนั้น เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง  เพราะคนที่มาต้อนรับคือคนที่แสดงว่า เขายอมรับให้พระราชาดาวิดเป็นกษัตริย์เหนือเขา   คนอีกคนหนึ่งที่มารับเสด็จโดยไม่ได้โกนหนวดเครา  เสื้อผ้าไม่ได้ซักตั้งแต่ที่พระราชาเสด็จออกไป จนกลับเข้ามา  แถมยังเป็นง่อยด้วย   …. เมฟีโบเชท..  โอรสของท่านซาอูลไง

เขาดีใจมากที่พระราชาเสด็จกลับมา

ภาพจาก Ultimate Bible Picture Collection

เมื่อพบกับพระราชา  พระองค์ตรัสถามว่า
“เมฟีโบเชท  คราวที่เราออกจากเมือง  ทำไมท่านไม่ไปกับเรา?”  พระราชาประสงค์จะรู้ความในใจของเขา   พระองค์ไม่ทรงเข้าใจที่เมฟีโบเชทเป็นคนใกล้ชิดคนเดียวที่ไม่ได้มาหาพระองค์ในวันนั้น

“ความจริงแล้ว ข้าทาสของพระองค์เตรียมลาตัวหนึ่งเพื่อจะตามพระราชาไป    แต่มหาดเล็กของข้าพระองค์กลับไปเฝ้าและทูลใส่ร้ายข้าทาสของพระองค์”

พระราชาทรงนึกอยู่สักครู่ก็ทรงจำได้

วันที่ศิบาโกหกเกี่ยวกับเมฟีโบเชท  ทำให้พระราชาบัญชาเอาทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นของเมฟีโบเชทมาให้ศิบาทั้งหมด     เมฟีโบเชทกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวไป   วันนี้ เมฟีโบเชทมีแค่ที่คุ้มหัวนอนเท่านั้นเอง

… ไม่น่าเลย เราไม่ควรสั่งอะไรรวดเร็วอย่างนั้น ไม่ควรฟังความข้างเดียว… พระราชาทรงนึก  แล้วก็ทรงได้ยินเสียงของเมฟีโบเชททูลว่า

“แต่ว่า พระราชาทรงเป็นเจ้านายของข้าทาส   และพระองค์ทรงเป็นเหมือนทูตของพระเจ้าที่ได้ช่วยชีวิตข้าทาสไว้   พระองค์จะทรงทำอย่างไรกับข้าทาส ก็เชิญเถิดพะยะค่ะ”

“ข้าทาสของพระองค์สมควรตายนานแล้ว  แต่พระองค์ยังเมตตาให้ร่วมโต๊ะเสวยทุกวัน”

“เราตัดสินใจว่า ให้ท่านแบ่งที่ดิน และสมบัติกับศิบากัน”  พระองค์ไม่ทรงกลับคำที่ให้กับศิบา  แต่ทรงให้ศิบาเอื้อเฟื้อคืนต่อเมฟีโบเชา

แต่เมฟีโบเชทไม่คิดอย่างนั้น  เขาไม่ต้องการอะไรเลย

“ที่พระราชาได้กลับมาครองอิสราเอลอีกครั้ง  นั่นเป็นสิ่งที่ข้าทาสของพระองค์  ดีใจที่สุดแล้ว  ให้ศิบาเขาเอาทั้งหมดไปเถิดพะยะค่ะ”

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

 

 

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.