Bubee Homepage

เชิญกลับเมือง ๑๙-๒

ต่อจากเมื่อวาน

2 ซามูเอล 19:8-15

ในอิสราเอลช่วงที่พระราชาดาวิดเริ่มครองนั้น  ยังแบ่งผู้คนเป็น 12 เผ่า  โดยพระราชาดาวิดอยู่ในเผ่ายูดาห์  ซาอูล อยู่ในเผ่าเบนยามิน   เผ่าอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากเผ่ายูดาห์ ก็มักเรียกรวม ๆ กันว่า อิสราเอล

เมื่อคนอิสราเอลทั้ง 11 เผ่าเห็นว่า พระราชาที่ตนเองเลือกคืออับซาโลมนั้น  ได้สิ้นไปแล้ว  ต่างก็หนีกลับบ้านเกิดกัน  เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็แพร่กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว  ทำให้เกิดความไม่พอใจกันขึ้นระหว่างเผ่าโน้นเผ่านี้    และไป ๆ มา ๆ  …..

“ดูซิ  พระราชาดาวิดทรงเก่งมาก  เคยช่วยเราให้พ้นมือศัตรูของเรา”

“ไม่ว่าจะเป็นพวกอัมโมน  โมอับ  เอโดม  ฟีลิสเตีย  อามาเลข  โอ้ย มากมาย  พระราชาสู้มาหมดแล้ว”

“แต่แปลกนะ พระราชากลับหนีท่านอับซาโลม ซึ่งเป็นพระโอรส”

“หนีไปไกลมากเลย  …. ”

“แล้วตอนนี้ ท่านอับซาโลมก็สิ้นไปในสงคราม”

“นั่นซิ   เฮ้อ… แล้วตอนนี้ ทำไมเราไม่ไปเชิญพระราชากลับมาครองล่ะ”

นี่เป็นคำพูดของคนอิสราเอลทั่ว ๆ  ไป   พวกเขาเลือกกษัตริย์ผิด   บัดนี้ พวกเขาเห็นแล้ว จึงรู้ว่าตัวเองควรทำอะไร

 

ส่วนพระราชาดาวิดทรงทราบทุกอย่างที่คนอิสราเอลเผ่าอื่น ๆ  คุยกัน

พระองค์เองไม่ทรงประสงค์ที่จะกลับมาครอง โดยที่ประชาชนไม่ยอมรับจากใจ

ดังนั้นจึงส่งสารไปหาศาโดก และอาบียาธาร์ซึ่งเป็นปุโรหิต  แนะว่า

“ท่านช่วยบอกผู้ใหญ่ของยูดาห์ด้วยว่า    คนอิสราเอลทั้งหลายต้องการเชิญพระราชากลับมาครอง  แต่เหตุใดพวกเขาจึงนิ่งอยู่  พวกเขายังเป็นเลือดเนื้อของเราอยู่หรือเปล่า  ทำไมจึงเป็นคนสุดท้ายที่จะเชิญพระราชากลับมา”

ยิ่งกว่านั้น พระองค์ก็ส่งสารไปหาอามาสา ซึ่งเป็นหลานห่าง ๆ ของพระองค์ เป็นคนที่อับซาโลมตั้งให้เป็นแม่ทัพ

“อามาสา  ท่านก็เป็นญาติพี่น้องของเรา  ถ้าต่อไป ท่านไม่ได้เป็นแม่ทัพแทนท่านโยอาบล่ะก็  ขอพระเจ้าทรงลงโทษเรา”  พระราชาพร้อมจะให้อามาสาเป็นแม่ทัพต่อไป

เรื่องราวเหล่านี้ ทำให้คนยูดาห์เริ่้มมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

การทำเช่นนี้ สำคัญมาก

เพราะจะครองราชย์ต่อไป  ประชาชนต้องไม่ขัดแย้งกันอย่างที่เป็นมา

ไม่ทราบผู้วาดรูปนี้  จาก gorepent.com

ในที่สุด  ผู้ใหญ่ของยูดาห์จึงเชิญพระราชากลับมาพร้อมข้าราชการ

และพวกเขาก็ออกไปต้อนรับพระองค์ที่กิลกาล…..

เพื่อนำเสด็จข้ามแม่น้ำจอร์แดนมายังเยรูซาเล็ม

อ่านต่อพรุ่งนี้

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.