Bubee Homepage

เศรษฐีผู้เข้าใจชีวิต ๑๙-๕

ต่อจากเมื่อวาน

2 ซามูเอล 19:31-39

บารซิลลัย  เป็นเศรษฐีชาวกิเลอาด ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน   เขาเป็นหนึ่งในสามคนที่ได้จัดเสบียงมาเลี้ยงดูคนของพระราชาเมื่อพระองค์ต้องหลบหนีออกมาจากนครเยรูซาเล็ม  เป็นชายชราอายุเข้าไปตั้ง 80 ปีแล้ว  แต่ยังแข็งแรงเดินเหินได้ดี

เขาไม่เพียงเป็นคนรวยทรัพย์สมบัติ  แต่ยังรวยน้ำใจไม่รู้จบ

ภาพเขียน ศึกษาใบหน้าชายชราโดย Rembrandt van Rijn (1606-1669)

เมื่อพระราชาทรงเตรียมตัวที่จะกลับไปยังนครเยรูซาเล็ม  ได้ตรัสกับบารซิลลัยว่า

“ขอท่านข้ามมาอยู่กับเราเถอะนะ  เราจะดูแลท่านในนครเยรูซาเล็ม”

แต่บารซิลลัยไม่ได้เห็นด้วยกับพระราชา  เขาทูลว่า

“ข้าแต่พระราชา  ข้าทาสอายุ 80  ปีแล้วพะยะค่ะ    คงจะงก ๆ เงิ่น ๆ  ไม่รู้อะไรถูกผิด  กินอะไรก็ไม่ค่อยรู้รส  ฟังเพลงก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง  อีกไม่นานก็จะสิ้นชีวิตไป”  พระราชาทรงแปลกพระทัย นิ่งฟังเขา

“เหตุใดพระราชา เจ้านายของข้าทาสจึงจะเอาข้าทาสไปเป็นภาระของพระองค์เล่า  มันเป็นรางวัลที่ข้าทาสปลาบปลื้มมาก   แต่… ขอให้ข้าทาสกลับไปตายใกล้ ๆ สุสานของพ่อแม่พะยะค่ะ”

“หากเจ้าต้องการตามนั้น ก็ได้  เราคงไม่บังคับเจ้าหรอก”   พระราชาตรัสตอบ

บารซิลลัยไม่ได้ทำดีต่อพระราชาเพื่อว่าเขาจะได้รางวัล   เขาได้ขอให้พระราชานำคิมฮามซึ่งน่าจะเป็นลูกชายของเขา ไปกับพระราชาด้วย

“ฝ่าพระบาทจะทำอย่างไรแก่เขาก็ขอทรงทำตามน้ำพระทัยของพระองค์  ”

“แน่นอน คิมฮามจะไปกับเรา   และเราจะทำดีกับเขาตามที่ควร สิ่งที่ท่านปรารถนา”

ทั้งสองได้ลาจากกัน  และเมื่อจะแยกกันนั้น พระราชาได้จุบบารซิลลัยเป็นการอำลาครั้งสุดท้าย

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

 

ปิดการแสดงความคิดเห็น.