Bubee Homepage

ไม่เป็นอย่างที่คิด ๗-๑

ต่อจากเมื่อวาน

2 ซามูเอล 7:1-7, 1 พงศาวดาร 17:1-6

ในเวลาต่อมา  เมื่อสงครามสงบ  อิสราเอลไม่มีศึกรอบด้านเหมือนเมื่อก่อน  ราชาดาวิดทรงใช้เวลาไปกับการปกครอง การบ้านการเมือง เป็นปกติ  บ้านเมืองก็เจริญขึ้นเป็นลำดับ

แต่อยู่มา ก็เกิดความรู้สึกไม่สบายพระทัยเป็นอย่างยิ่ง   เป็นอย่างนี้มาหลายวัน   ……

แทนที่จะสุขสบายเพราะห่างศึก   บ้านเมืองสงบ.. หน่วยงานต่าง ๆ  ก็มีคนดูแลรับผิดชอบเป็นอย่างดี

วันหนึ่ง  ขณะที่ท่านนาธัน ผู้เผยคำของพระเจ้าซึ่งมักมาสนทนากับราชาดาวิดเป็นประจำอยู่ใกล้ ๆ พอดี  ราชาดาวิดก็ตรัสขึ้นมาว่า

“ท่านนาธัน   ดูซิ  ตอนนี้ เราอยู่ในวังที่ทำด้วยไม้สนสีดาร์อย่างดี   แต่หีบพันธสัญญาของพระเจ้านั้น กลับตั้งอยู่ในกระโจม ดูว่ามันแปลก ๆ  นะ  ข้านะไม่สบายใจมากเลย ”

ท่านนาธันเงยหน้ามองราชาดาวิด   เขาคิดว่า สิ่งที่ได้ตรัสออกมานั้น ก็แสดงว่า มีความห่วงใยในพระเกียรติของพระเจ้าอยู่ไม่น้อย  ดังนั้นจึงทูลตอบว่า  “ขอพระราชาทรงทำตามที่ทรงคิดเถิด พะยะค่ะ    ข้าพระบาทคิดว่า พระเจ้าจะทรงอยู่ด้วยกับองค์ราชาเป็นแน่แท้”

จากนั้น ทั้งสองก็สนทนากันต่อไป  วางแผนว่าจะทำอย่างไรกับอาคารที่จะสร้างขึ้น เพื่อจะได้ให้เป็นที่วางหีบพันธสัญญาอย่างสมพระเกียรติ

แต่ในคืนนั้นเอง

แทนที่พระเจ้าจะทรงเห็นด้วย  พระองค์กลับตรัสกับนาธัน   สิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสนั้น ทำให้นาธันต้องเปลี่ยนใจ  เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงคิดอย่างที่ราชาดาวิดคิด

“เจ้านะ  ไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า   เขานะหรือ จะเป็นผู้สร้างวิหารให้เรา

คิดดี ๆ ซิ   เราไม่เคยอยู่ในอาคารใด ๆ  ตั้งแต่ที่เรานำคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์

เราอยู่แต่ในกระโจมตลอดมา  ย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่  เราไปกับคนอิสราเอลทุกแห่งหนที่เขาไป

เคยไหม? ที่เราจะบอกผู้นำคนใดว่า  “ทำไมไม่สร้างวิหารไม้สนสีดาร์ให้เรา”

เมื่อนาธันได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าดังนั้น

เขาก็เริ่มเข้าใจ…

เหมือนครั้งแรกที่ราชาดาวิดไปนำหีบพันธสัญญากลับมานครดาวิด   ไม่ได้ทูลถามพระเจ้า  ไม่ได้ทำตามกฎของพระเจ้า  แล้วอุสซาห์ก็ต้่องมาเสียชีวิต….

ครั้งนี้ตั้งใจดีเหมือนกัน   แต่ยังไม่ได้ทูลถามพระเจ้าสักนิดว่า พระองค์ทรงประสงค์สิ่งใด

ท่านดาวิดเกือบพลาดไปอีกแล้ว…

เพราะทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิด   แม้ว่าจะคิดดีก็ตาม

ปิดการแสดงความคิดเห็น.