Bubee Homepage

เรื่องอุปมาสำหรับพระราชา ๑๒-๑

ต่อจากเมื่อวาน

2 ซามูเอล 12:1-5

หลังจากที่บัทเชบาเลิกไว้ทุกข์แล้ว   ราชาดาวิดก็ทรงรับบัทเชบามาเป็นมเหสี

ครั้งแรกที่ราชาดาวิดรับสตรีผู้หนึ่งที่สามีตายไปมาเป็นภรรยาก็คือ  อาบีกายิล  แต่สามีคนนั้นตายเพราะพระเจ้าทรงจัดการกับเขาเอง

ครั้งนี้  ราชาดาวิดเป็นผู้สั่งประหารสามีเขาทางอ้อม   ให้ออกรบในแนวหน้าสุด

นี่มันต่างกันมากเลย!

พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในการกระทำครั้งนี้ของราชาดาวิด

ทั้ง ๆ ที่ตลอดมา  ราชาดาวิดได้กระทำการรบ  การปกครอง  การต่อสู้ทุกอย่างตามน้ำพระทัยพระเ้จ้า

 

เวลาผ่านไป

เรื่องของอุรียาห์และบัทเชบาเกิดมาได้เกือบปี เพราะเธอได้ประสูติโอรสองค์หนึ่ง

แต่เวลาที่ผ่านไปนั้น ไม่ได้ทำให้ราชาดาวิดทรงคิดอะไรออกเลย

พระเจ้าจึงทรงใช้นาธัน  ผู้กล่าวคำของพระเจ้า  มาเฝ้าราชาดาวิด

นาธันเป็นผู้ที่ราชาดาวิดให้ความเคารพ  และจะปรึกษาเรื่องต่าง  ๆ  กับนาธันเสมอ

วันที่มาเข้าเฝ้านั้น   นาธันทูลทักทาย และก็ทูลเล่าเรื่องหนึ่ง….. เป็นเรื่องที่แปลกสำหรับพระราชาไม่น้อย

“ในเมืองแห่งหนึ่ง มีชายสองคน  คนหนึ่งเป็นเศรษฐี มั่งคั่งมากมีฝูงแกะ  ฝูงวัว  มีสัตว์เลี้ยงมากมาย     แต่ชายอีกคนยากจนไม่ได้มีสมบัติอะไร นอกจากลูกแกะตัวเมียเล็ก ๆ ตัวหนึ่งที่ซ์้อมาและเลี้ยงดูมันพร้อมกับลูกของเขา

เขารักแกะตัวนี้มาก  ดูซิ มันกินอาหารจากจานของเขา  มันดื่มนมจากถ้วยของเขาด้วย   เวลานอนเขาก็กอดมันเหมือนลูก

แล้ววันหนึ่ง เศรษฐีต้องเลี้ยงแขกที่มาเยือน  แต่แทนที่จะเอาแกะในฝูงของตัวเอง  กลับไปเอาแกะของชายยากจนมา ฆ่าเลี้ยงแขกเสียเฉย ๆ อย่างนั้น…..”

จากหนังสือ  The Pictorial History of the Bible, 1834.

เมื่อราชาดาวิดได้ยินเรื่องนี้

ทรงกริ้วมาก

ทรงกริ้วกับความไม่มีน้ำใจของชายคนนี้มาก ๆ

พระองค์จะทรงทำอย่างไรต่อไปหรือ?

 

อ่านต่อพรุ่งนี้

ปิดการแสดงความคิดเห็น.