Bubee Homepage

10 กุมภาพันธ์ 2020 แบบอย่างชีวิตหนุ่มสาว

1-timothy-4-v-11-131-timothy-4-v-11-13-com

 

 

จงสั่งสอนสิ่งเหล่านี้ อย่าให้ใคร ดูหมิ่นเพราะเจ้ายังหนุ่ม แต่จงเป็นแบบอย่างแก่ผู้เชื่อ ทั้งในทางวาจา การดำเนินชีวิต ความรัก ความเชื่อและความบริสุทธิ์ จงทุ่มเทเวลาในการอ่านพระคัมภีร์ ในที่ประชุม ทั้งในการเทศนา สั่งสอนจนกว่าเราจะมา 1 ทิโมธี 4:11-13

คนหนุ่มสาวของพระเจ้า ไม่จำเป็นต้องเหมือนคนหนุ่มสาว ทั่วไปเขาไม่ต้องทำตามพวกนั้น ไม่จำเป็นต้องดูเจ๋ง สูบบุหรี่ กินเหล้า เที่ยวกลางคืน คนหนุ่มสาวของพระเจ้าต้อง แตกต่าง ซึ่งไม่ได้หมายความว่า พวกเราเป็นคนหลุดโลก หรือเป็นคนเชย เราเลือกได้ว่า เราจะถวายพระเกียรติ แด่พระเจ้าโดยใช้ชีวิตอย่างไร การเป็นคนของพระเจ้า ่หมายความว่า เราฉลาดที่เลือกทางที่สูงกว่า ดีกว่า คนหนุ่มสาวของพระเจ้าต้องเป็นตัวอย่างที่ดี เรื่องคำพูด การใช้ชีวิต ความเชื่อมั่นในพระเจ้า มีชีวิตบริสุทธ์ ทุ่มเทศึกษาพระคำของพระเจ้า มีทักษะในการสอน การเทศนาอีกด้วย สามข้อสั้น ๆ นี้ บอกครบเลยว่า คนหนุ่มสาวของพระเจ้ามีลักษณะแบบใด อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 4:11-13

 

 ปิดการแสดงความคิดเห็น.