Bubee Homepage

12 กุมภาพันธ์ 2020 ดูแลให้ดีทั้งในและนอก

1-timothy-4-v-16

1-timothy-4-v-16-com

 

จงเอาใจใส่ ดูแลทั้งชีวิตและคำสอน ของตัวเจ้าเป็นอย่างดี จงพากเพียรบากบั่น ในสิ่งเหล่านี้ เมื่อทำเช่นนั้นแล้วเจ้าจะช่วยทั้ง ตัวเจ้าและผู้ฟังให้รอดได้ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 4:16

 

อย่างแรกที่คริสเตียนต้องใส่ใจคือ ชีวิตของตัวเอง ทั้งภายนอกและภายใน ถ้าคำสอนดี ถูกต้อง น่าเชื่อถือ แต่ชีวิตภายในของคนสอนกลับคดโกง ทุกสิ่งจะพัง ไม่เป็นท่า ดังนั้นเมื่อสอนคนอื่นแล้ว ก็ต้องใส่ใจชีวิต ของตนเองให้ถูกต้องกับพระเจ้าไม่ว่าคนอื่นจะเห็นหรือไม่ บากบั่นคือ มุมานะ พากเพียร ไม่ยอมถอย ไม่ยอมแพ้ จะต้องช่วยทั้งตัวเอง และคนอื่นให้รอดได้ ถ้าคนอื่น รอดแล้วตัวเองพินาศนับเป็นความน่าเสียใจที่สุดของ ชีวิตคนนั้น อธิบายเพิ่มเติม1 ทิโมธี 4:16

ปิดการแสดงความคิดเห็น.