Bubee Homepage

14 กุมภาพันธ์ 2020 ทิโมธีกับคนต่างเพศต่างวัย

1-Timothy-5-2-3-web

 

1-Timothy-5-2-3com

ปฏิบัติต่อสตรีสูงวัยเหมือน เธอเป็นมารดา และหญิงสาวที่ อ่อนกว่าเหมือนเป็นน้องสาว ด้วยใจบริสุทธิ์ จงให้เกียรติแก่หญิงม่ายไร้ที่พึ่ง ถอดความจาก 1 ทิโมธี 5:2-3

 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัยนั้น ในสังคมคริสเตียนยิวมี ความคล้ายคลึงกับคนไทย คือผู้ที่อ่อนวัยกว่าก็ให้ เกียรติผู้ที่สูงวัยกว่าตามวัยของเขา ท่านเปาโลบอกให้ ทิโมธีให้ความเคารพกับสตรีที่เป็นแม่ม่าย ซึ่งในสังคม โบราณไม่ได้คิดอย่างนั้น พวกเขาจะคิดว่าแม่ม่ายเป็น เหมือนชนชั้นที่ต่ำกว่าผู้ชาย และพวกเธอไม่มีสิทธิเป็น เจ้าของบ้านที่ดิน ถ้าสามีตาย เธอก็แทบจะไม่มีทางหา รายได้เลย ต้องพึ่งพาครอบครัว ถ้าเธอยังมีพ่อ หรือ ลูกชายก็จะช่วยได้มาก คำสอนของท่านเปาโลช่วยให้ แม่ม่ายยากจนมีคนดูแลเอาใจใส่ นอกจากนั้น ผู้รับใช้อย่างทิโมธีจะต้องให้เกียรติผู้หญิง เหมือนเป็นน้องสาว ต้องไม่ใช้วาจาล่วงล้ำ หรือหยอก เล่นอย่างไม่สมควร อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 5:2-3

ปิดการแสดงความคิดเห็น.