Bubee Homepage

15 กุมภาพันธ์ 2020 ผู้พิพากษามาแล้ว

 

James5-9judge

พี่น้องเอ๋ย อย่าบ่นว่ากันและกัน เพื่อว่าพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินโทษ องค์ผู้ทรงพิพากษาประทับยืนอยู่ ที่ประตูแล้ว ถอดความจาก ยากอบ 5:9

การบ่นว่ากันในที่นี้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้แค้น คน ๆ หนึ่งอาจทำผิดกับเรา แต่เราไม่ได้จัดการอย่าง ถูกทางแต่กลับเอาเขาไปว่ากับคนอื่น ทั้ง ๆ ที่เราควร จะฝากเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้า หากเราคิดให้ลึก เราจะรู้ ว่าการบ่นว่ามันอาจจะยกระดับไปเป็นการให้ร้ายป้ายสี เป็นพยานเท็จ เป็นอย่างอื่นที่ถึงตาย

ปิดการแสดงความคิดเห็น.