Bubee Homepage

17 มกราคม 2019 อัครทูตเปาโล


1-TIM-2-7-8-web

 

1-TIM-2-7-8-com

เพื่อการค้นหาที่ง่ายขึ้น

และเพราะเหตุนี้ ข้าจึงได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ประกาศ และเป็นอัครทูต (ข้าพูดความจริง ไม่โกหก) ข้าเป็นครูสอนความเชื่อแท้จริง แก่บรรดาคนต่างชาติ ดังนั้น ข้าอยากให้ผู้ชายทุกแห่ง ได้ชูมืออันบริสุทธิ์อธิษฐาน โดยไม่โกรธขึ้งหรือโต้เถียงกัน ถอดความจาก 1 ทิโมธี 2:7-8

 

 

การรับแต่งตั้งเป็นผู้ประกาศข่าวดีของเปาโลนี้ มีการ ยืนยันหลายที่ เอเฟซัส 3:7-8 กาลาเทีย 1:15 ความเชื่อที่แท้จริงที่จะนำสู่ความรอดพ้นบาป ความจริงที่ทำให้พวกเขาเติบโตในพระเจ้า ไม่เพียง ประกาศเท่านั้น แต่เปาโลจะช่วยนำทางให้พวกเขาเติบโต ในทางของพระเจ้าด้วย ที่ท่านได้ออกจากเมืองเอเฟซัส และยอมให้ทิโมธีทำงาน รับใช้อยู่ก็เพื่อท่านจะได้ออกไปทั่ว ๆ เพื่อประกาศ สอน หนุนใจพี่น้อง ส่วนผู้ชายในที่นี้ หมายถึงผู้นำในการนมัสการ การยกมือ ขึ้นอธิษฐานเป็นแบบของคนยิว พวกเขาจะต้องมีชีวิต ที่สะอาด ถูกต้อง ไม่เป็นคนชั่วช้า และท่านห้ามไม่ให้ พวกเขาโกรธกัน เถียงกัน สงสัยจริงว่า นิสัยใจคอของ คนที่นั่นคงจะเลือดร้อนกันไม่น้อย อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 2:7-8

ปิดการแสดงความคิดเห็น.