Bubee Homepage

5 ธันวาคม 2019 อย่าบ่นว่ากัน

พี่น้องเอ๋ย อย่าบ่นว่ากันและกัน เพื่อว่าพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินโทษ

ถอดความจาก ยากอบ 5:9

James5-9

 

เพื่อให้ค้นหาง่ายขึ้น

พี่น้องเอ๋ย อย่าบ่นว่ากันและกัน เพื่อว่าพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินโทษ องค์ผู้ทรงพิพากษาประทับยืนอยู่ ที่ประตูแล้ว ถอดความจาก ยากอบ 5:9

ที่จริง โลกการเมืองยุคเรา เป็นเรื่องการบ่นว่าใส่ร้าย ด่าทอกันอย่างถึงพริกถึงขิง แบบเอาให้ตายไปข้างหนึ่ง เลย … ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจะต้องไม่เป็นแบบนั้น ยิ่งเราเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียล และเข้าไปมีส่วนในสิ่ง เหล่านั้น มันยิ่งน่ากลัวสำหรับเรา เพราะว่า การบ่นว่า ใส่ร้าย มันไม่ได้แก้้ปัญหาจริง ๆ แถมส่วผลเสีย จะแก้ปัญหาต้องลงมือทำ ไม่ใช่บ่นว่ากัน

ปิดการแสดงความคิดเห็น.