Bubee Homepage

7 กุมภาพันธ์ 2020 เหตุผลที่บากบั่น

1-timothy-4-v9-10-web

1-timothy-4-v9-10-com

 

ข้อความนี้ไว้ใจได้ สมควรรับไว้โดย ไม่สงสัย ที่เราตรากตรำบากบั่น ก็เพื่อสิ่งนี้ คือเราเชื่อวางใจใน พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดของมนุษย์ ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของคนที่เชื่อในพระองค์ ถอดความจาก 1 ทิโมธี 4:9-10

ที่เปาโลตรากตรำเพื่อนำให้คนมาพบพระเจ้า ที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าออกไปประกาศตามพื้นที่ ๆ ห่างไกลที่ยากเย็นลำบากนัก ที่มีคนยอมตาย เพื่อพระนามของพระเยซู เป็นเพราะ…. เขาวางใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และ ความเชื่อนี้ทำให้เขามีชีวิตอยู่เพื่อถวาย พระเกียรติของพระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงช่วยมนุษย์ได้ทั้งโลก แต่คนอีกเป็นอันมากที่ปฏิเสธความรอด ของพระองค์จึงต้องสูญเสียชีวิตนิรันดร์ไป อย่างน่าเสียดายที่สุด อธิบายเพิ่มเติม 1 ทิโมธี 4: 9-10

ปิดการแสดงความคิดเห็น.