Bubee Homepage

9 ธันวาคม 2019 เหตุถูกตัดสินโทษ

เหนืออื่นใด อย่าสบถสาบาน ไม่ว่าจะ เป็นการอ้างถึงสวรรค์ หรือแผ่นดิน หรืออ้างสิ่งใด ๆ

ถอดความจาก ยากอบ 5:12

James5-12

เพื่อให้ค้นหาง่ายขึ้น

เหนืออื่นใด อย่าสบถสาบาน ไม่ว่าจะ เป็นการอ้างถึงสวรรค์ หรือแผ่นดิน หรืออ้างสิ่งใด ๆ ให้คำว่า “ใช่” คือ ใช่ คำว่า “ไม่” ก็คือ ไม่ ไม่อย่างนั้น ท่านจะถูกตัดสินโทษ ถอดความจาก ยากอบ 5:12

 

การสบถสาบานนับเป็นพฤติกรรมติดตัว เป็นนิสัย พอใครคนหนึ่งติดที่จะสบถแล้ว เขาก็จะทำอย่างนั้น อยู่ร่ำไป ที่ทำเช่นนั้น เพราะไม่อาจพูดความจริงได้ เลยเฉไฉไปสาบานเสีย คนจะได้เชื่อ แต่… มันเป็นเชื้อร้ายที่อันตรายต่่อตัวเอง เพราะว่า พระเจ้าจะทรงตัดสินลงโทษคนที่สบถสาบาน พูดง่าย ๆ พระเจ้าทรงตัดสินคนโกหก

ปิดการแสดงความคิดเห็น.