Bubee Homepage
สรุปย่อฟีลิปปี
สรุปย่อฟีลิปปี

ดังนั้น พระเจ้าจึงทรงยกย่องพระเยซูขึ้นอย่างสูง… ถอดความจาก ฟีลิปปี 2:9 … เป็นบทสรุปย่อฟีลิปปี เพื่อให้เพื่อน  อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2017
31 สิงหาคม 2017

จงทำตามที่ท่านได้เรียนรู้ ได้รับ และได้ยิน ได้เห็นข้า  ถอดความจาก ฟีลิปปี 4:9 ท่านเปาโล  อ่านต่อ