Bubee Homepage
29 สิงหาคม 2017 ฝูงแร้ง

ซากศพอยู่ที่ไหน ฝูงแร้งจะบินรุมล้อมที่นั่น ถอดความจาก ลูกา 17:37 เป็นไปได้ไหม…..พระเยซูกำลังตรัสว่า ซากศพนั้นคือ คนที่สอนผิด  อ่านต่อ

28 สิงหาคม 2017 ทิ้งไว้คนหนึ่ง
28 สิงหาคม 2017 ทิ้งไว้คนหนึ่ง

สองคนนอนด้วยกัน จะทรงรับไปคนหนึ่ง ทิ้งไว้คนหนึ่ง ถอดความจากลูกา 17:34 ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ ในเมื่อทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนกัน ทำด้วยกัน  อ่านต่อ

21 สิงหาคม 2017 ยุคโลทกับโนอาห์
21 สิงหาคม 2017  ยุคโลทกับโนอาห์

พอวันที่โลทออกจากเมืองโสโดม ไฟและกำมะถัน จากฟ้า เทโถมลงมาผลาญพวกเขาสิ้น ถอดความจากลูกา 17:29 ก่อนหน้านี้ พระเยซูทรงเล่าถึงยุคของโนอาห์ที่คนสนใจแต่ทำบาป  อ่านต่อ

14 สิงหาคม 2017 ฟ้าแลบทันใด!
14 สิงหาคม 2017 ฟ้าแลบทันใด!

เพราะวันของบุตรมนุษย์จะมาเหมือนฟ้าแลบ ถอดความจาก ลูกา  17:24 พระเยซูทรงเตือนไว้ล่วงหน้าว่า อย่าไปเชื่อคนที่อ้างตัวว่า เป็นผู้ช่วยให้รอด ไม่ต้องเชื่อคนเหล่านั้น  อ่านต่อ