Bubee Homepage
9 เมษายน 2019 เจ้านาย 10 มินา
9 เมษายน 2019 เจ้านาย 10 มินา

“ไอ้บ่าวชั่ว.. เจ้ารู้ว่าเราเป็นคนอย่างนั้น ทำไมไม่ฝากเงินในธนาคาร เมื่อเรากลับมา เราก็จะได้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยด้วย” ถอดความจาก ลูกา  อ่านต่อ

2 เมษายน 2019 กลับใจจริง
2 เมษายน 2019 กลับใจจริง

กระผมยอมให้ ทรัพย์สินที่มีอยู่กับคนจนครึ่งหนึ่ง และหากกระผมเคยโกงใครมา ก็จะคืนให้เขาสี่เท่า ถอดความจาก ลูกา  อ่านต่อ