Bubee Homepage
27 กุมภาพันธ์ 2020 จัดการข้อกล่าวหา
27 กุมภาพันธ์ 2020  จัดการข้อกล่าวหา

    อย่ายอมรับข้อกล่าวหาผู้ปกครอง นอกจากจะมีพยานสองหรือสามคน ส่วนคนที่ยังทำบาปอยู่ ก็ต้องถูกตำหนิ ตักเตือนต่อหน้าทุกคน เพื่อคนที่เหลือจะได้เกรงกลัว  อ่านต่อ

25 กุมภาพันธ์ 2020 หญิงม่ายที่มีญาติ
25 กุมภาพันธ์ 2020 หญิงม่ายที่มีญาติ

  สตรีผู้เชื่อคนใดที่มีญาติเป็น หญิงม่าย ก็ให้ช่วยเลี้ยงดู พวกเธอเพื่อไม่ให้เป็นภาระ ของคริสตจักร คริสตจักรจะได้ ไปสงเคราะห์หญิงม่ายไร้ที่พึ่งจริงๆ  อ่านต่อ

24 กุมภาพันธ์ 2020 สันหลังยาว
24 กุมภาพันธ์  2020   สันหลังยาว

  นอกจากนั้นบางคนยังเกียจคร้าน สันหลังยาว เที่ยวไปตามบ้าน มีนิสัยนินทาว่าร้าย ยุ่งเรื่องคนอื่น พูดเรื่องที่ไม่ควรพูด ดังนั้นข้าจึง  อ่านต่อ

21 กุมภาพันธ์ 2020
21 กุมภาพันธ์ 2020

  แต่อย่าลงทะเบียนให้หญิงม่ายสาว เพราะเมื่อไรที่ความอยากของ พวกเธอชักจูงให้ห่างพระคริสต์ พวกเธออาจจะอยากแต่งงาน อีกครั้ง เธอจึงมีโทษ เพราะไปละเมิดคำปฏิญาณเดิม  อ่านต่อ

19 กุมภาพันธ์ 2020 คนในครอบครัว
19 กุมภาพันธ์ 2020  คนในครอบครัว

      ถ้าใครไม่ยอมเลี้ยงดูญาติพี่น้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในครอบครัว เท่ากับคนนั้นปฏิเสธความเชื่อ และชั่วกว่าคนที่ไม่เชื่อเสียอีก ถอดความจาก  อ่านต่อ

18 กุมภาพันธ์ 2020 ม่ายชราม่ายสาว
18 กุมภาพันธ์ 2020 ม่ายชราม่ายสาว

หญิงม่ายที่ขัดสนจริง ๆ และ อยู่ลำพังคนเดียวมีความหวังใน พระเจ้า เธออธิษฐานและขอความ ช่วยเหลือจากพระเจ้าทั้งวันและคืน แต่หญิงม่ายที่ปล่อยตัวนั้น  อ่านต่อ