Bubee Homepage
19 มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต
19  มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต

พระองค์ทรงเป็นรักมั่นคง เป็นป้อมปราการ เป็นที่กำบังเข้มแข็ง และเป็นผู้ช่วยกู้ชีวิตของข้า ทรงเป็นโล่ และเป็นที่ข้าเข้าไปหลบภัย พระองค์ทรงพิชิต ให้ชนชาติทั้งหลายอยู่ใต้ข้า  อ่านต่อ

18 มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต
18 มกราคม 2020  พระผู้ช่วยกู้ชีวิต

  ตัวของข้า ทั้งยากจนและขัดสน แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคิดถึงข้า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยและผู้ช่วยกู้ชีวิตของข้า ขออย่าทรงประวิงเวลาเลย โอ้พระเจ้าของข้า ถอดความจาก  อ่านต่อ

11 มกราคม 2020 องค์ผู้สูงสุด องค์ผู้สูงสง่า องค์ผู้บริสุทธิ์
11 มกราคม 2020  องค์ผู้สูงสุด องค์ผู้สูงสง่า องค์ผู้บริสุทธิ์

    เพื่อการค้นหาที่่ง่ายขึ้น องค์ผู้สูงสุดและสูงสง่า ผู้ทรงดำรงนิรันดร์ ผู้ทรงพระนามว่า องค์ผู้บริสุทธิ์ ตรัสดังนี้  อ่านต่อ

29 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
29  ธันวาคม 2019  องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

เราจะทำให้นามอันบริสุทธิ์ของเรา เป็นที่รู้จักกันในหมู่ประชากรอิสราเอลของเรา ถอดความจาก เอเสเคียล 36:22   เราจะทำให้นามอันบริสุทธิ์ของเรา เป็นที่รู้จักกันในหมู่ประชากรอิสราเอลของเรา  อ่านต่อ

22 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
22 ธันวาคม 2019  องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล เป็นพระผู้ไถ่ของเจ้า เขาเรียกพระองค์ว่า “พระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น” ถอดความจาก อิสยาห์ 54:5 เพราะพระผู้สร้างเจ้า  อ่านต่อ