Bubee Homepage
19 มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต
19 มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต

พระองค์ทรงเป็นรักมั่นคง เป็นป้อมปราการ เป็นที่กำบังเข้มแข็ง และเป็นผู้ช่วยกู้ชีวิตของข้า ทรงเป็นโล่ และเป็นที่ข้าเข้าไปหลบภัย พระองค์ทรงพิชิต ให้ชนชาติทั้งหลายอยู่ใต้ข้า  อ่านต่อ

18 มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต
18 มกราคม 2020 พระผู้ช่วยกู้ชีวิต

  ตัวของข้า ทั้งยากจนและขัดสน แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคิดถึงข้า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยและผู้ช่วยกู้ชีวิตของข้า ขออย่าทรงประวิงเวลาเลย โอ้พระเจ้าของข้า ถอดความจาก  อ่านต่อ

11 มกราคม 2020 องค์ผู้สูงสุด องค์ผู้สูงสง่า องค์ผู้บริสุทธิ์
11 มกราคม 2020 องค์ผู้สูงสุด องค์ผู้สูงสง่า องค์ผู้บริสุทธิ์

    เพื่อการค้นหาที่่ง่ายขึ้น องค์ผู้สูงสุดและสูงสง่า ผู้ทรงดำรงนิรันดร์ ผู้ทรงพระนามว่า องค์ผู้บริสุทธิ์ ตรัสดังนี้  อ่านต่อ

29 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
29 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

เราจะทำให้นามอันบริสุทธิ์ของเรา เป็นที่รู้จักกันในหมู่ประชากรอิสราเอลของเรา ถอดความจาก เอเสเคียล 36:22   เราจะทำให้นามอันบริสุทธิ์ของเรา เป็นที่รู้จักกันในหมู่ประชากรอิสราเอลของเรา  อ่านต่อ

  พระคัมภีร์ทั้งหมด

 • ปฐมกาล
  หนังสือเล่มที่ 1 การกำเนิดโลก จักรวาล ครอบครัว ชุมชน ชาติ บาปและการก้าวแรกของการไถ่บาป ฯลฯ
 • อพยพ
  หนังสือเล่มที่ 2 มหัศจรรย์ อิสราเอลเดินทางออกจากการเป็นทาสในอียิปต์
 • กันดารวิถี
  หนังสือเล่มที่ 4 การวนเวียนในถิ่นกันดาร
 • เฉลยธรรมบัญญัติ
  หนังสือเล่มที่ 5 เตรียมตัว เตรียมใจก่อนเดินทางเข้าสู่ดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญา
 • สดุดี
  บทเพลงนมัสการ สรรเสริญพระเจ้าจากผู้เขียนหลายท่าน
 • มีคาห์
  มีคาห์ ผู้เผยพระวจนะ 3 รัชกาล
 • 1 ซามูเอล
  หนังสือเล่มที่ 9 เล่าเรื่องของซามูเอล ผู้วินิจฉัยคนสุดท้าย และกษัตริย์สององค์แรกของอิสราเอล
 • 2 ซามูเอล
  เรื่องราวต่อจาก 1 ซามูเอล คือเรื่องของท่านดาวิด ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่สองแห่งอิสราเอล
 • 1 พงศาวดาร
  งานเขียนของท่านเอสรา ประวัติศาสตร์ของแผ่นดินยูดาห์ทางใต้
 • โอบาดีห์
  โอบาดีห์บอกชนชาติเอโดมว่า พระเจ้าทรงคิดอย่างไรกับพวกเขา
 • 2 พงศ์กษัตริย์
  เรื่องของสองอาณาจักรต่อจาก 1 พงศ์กษัตริย์
 • อิสยาห์
  ผู้กล่าวคำของพระเจ้าในสี่รัชกาล อุสซียาห์ โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์
 • 2 พงศาวดาร
  ประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ยูดาห์ จบด้วยการเป็นเชลยยังบาบิโลน
 • สุภาษิต
  หนังสือเพื่อสติปัญญาจากกษัตริย์ซาโลมอน
 • โยเอล
  ผู้กล่าวคำของพระเจ้าที่กล่าวถึงเหตุการณ์ยุคท้ายอาณาจักรยูดาห์
 • อาโมส
  คำกล่าวพยากรณ์อนาคตของอิสราเอล จากท่านอาโมสแห่งเทโคอา ประมาณ 790-753 ปีก่อนคริสตศักราช
 • โฮเชยา
  โฮเชยา กล่าวคำของพระเจ้าเพื่อเตือนเขาให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอให้กลับใจเสียใหม่
 • โยนาห์
  เรื่องราวของโยนาห์ผู้หนีจากพระเจ้า แต่ไปเจอกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อในทะเลกว้างใหญ่
 • นาฮูม
  นาฮูมกล่าวถึงนีนะเวห์เป็นเรื่องหลัก
 • ฮาบากุก
  ผู้กล่าวคำของพระเจ้าที่ตั้งคำถามทูลต่อพระเจ้า และเขาก็รอคอยคำตอบนั้นจนได้รับ
 • เศฟันยาห์
  เป็นผู้กล่าวคำของพระเจ้าก่อนท่านฮาบากุก
 • โยบ
  เรื่องราวของชายที่ต้องทนทุกข์เพราะพระเจ้าทรงรับคำท้าของมาร และเขาได้พบความจริงว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เพียงใด
 • เยเรมีย์
  ผู้กล่าวคำของพระเจ้าสมัยต่อมาจากท่านอิสยาห์
 • ดาเนียล
  เรื่องราวของคนยิวในบาบิโลนกับคำพยากรณ์ถึงอนาคต
 • เอสรา
  ประวัติศาสตร์อิสราเอลเมื่อกลับมาจากบาบิโลน
 • เอเสเคียล
  ผู้กล่าวคำของพระเจ้ารุ่นเดียวกับดาเนียล เยเรมีย์ แต่เน้นกล่าวคำในบาบิโลน
 • เพลงคร่ำครวญ
  คำคร่ำครวญของเยเรมีย์ถึงคนอิสราเอลที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย
 • เนหะมีย์
  เรื่องราวการสร้างกำแพงเมืองใหม่ หลังการเป็นเชลยในบาบิโลน