Bubee Homepage
เนหะมีย์ 9-6 เมตตาแล้วเมตตาอีก
เนหะมีย์ 9-6 เมตตาแล้วเมตตาอีก

เนหะมีย์ 9:26-31 ถึงกระนั้น พวกเขาก็ไม่เชื่อฟังและดื้อดึงต่อพระเจ้า พวกเขาโยนธรรมบัญญัติของพระองค์ไว้ข้างหลัง และฆ่าผู้กล่าวคำของพระองค์ที่ได้ไปเตือนพวกเขาให้กลับมาหาพระองค์ และพวกเขาก็ได้หมิ่นประมาทพระเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น  อ่านต่อ

เนหะมีย์ 9-5 ครองคานาอัน
เนหะมีย์ 9-5 ครองคานาอัน

เนหะมีย์ 9:22-25 และพระองค์ได้ประทานอาณาจักร​และประชากร และทรงกำหนดให้พวกเขาอยู่ทั่วไป ดังนั้นพวกเขาจึงเข้าไปครอบครองแผ่นดินสิโหน ของราชาเฮชโบน และแผ่นดินโอก ของราชาบาชาน  อ่านต่อ

เนหะมียห์ 9-3 ครั้งที่อียิปต์
เนหะมียห์ 9-3 ครั้งที่อียิปต์

เนหะมีย์ 9:9-12 และพระองค์ทรงเห็นว่า บรรพบุรุษของเราในอียิปต์ ถูกข่มเหง  พระองค์ทรงยินเสียงร้องทูลของเขาที่ทะเลแดง และพระองค์ได้แสดงหมายสำคัญ การอัศจรรย์  อ่านต่อ

เนหะมีย์ 9-2 พระเจ้าผู้ทรงสร้าง
เนหะมีย์ 9-2  พระเจ้าผู้ทรงสร้าง

เนหะมีย์ 9:6-8 พระองค์เท่านั้นทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ ทรงสร้างสวรรค์อันสูงสุด พร้อมกับดวงดาวทั้งปวงในจักรวาล ทรงสร้างแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งในนั้น ทรงสร้างทะเล  อ่านต่อ

เนหะมีย์ 9-1 วันที่อดอาหาร
เนหะมีย์ 9-1 วันที่อดอาหาร

เนหะมีย์ 9:1-5 ในวันที่ยี่สิบสี่ของเดือนนี้  ประชาชนอิสราเอลได้รวมตัวกัน อดอาหาร สวมเสื้อผ้ากระสอบ พวกเขาเอาดินใส่หัวตัวเอง และพวกเขาก็ได้แยกตัวออกจากคนต่างชาติและยืนขึ้น  อ่านต่อ

เนหะมีย์ 8-4 เทศกาลอยู่เพิง
เนหะมีย์ 8-4 เทศกาลอยู่เพิง

เนหะมีย์  8:13-18 วันที่สอง หัวหน้าของตระกูลต่าง ๆ รวมทั้งปุโรหิตและเลวี ต่างเข้ามารวมตัวกันต่อหน้าเอสรา เพื่อเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในพระบัญญัติ  อ่านต่อ