Bubee Homepage
สรุปย่อ โยเอล
สรุปย่อ โยเอล

ต่อมาภายหลัง เหตุการณ์จะเป็นดังนี้ คือว่า เราจะเทวิญญาณของเราลงมาเหนือมนุษย์ทุกคน ถอดความจาก โยเอล 2:28 บทสรุปย่อ   อ่านต่อ

บทสรุปโยเอล
บทสรุปโยเอล

สิ่งต่าง ๆ ที่โยเอลได้บอกมาล่วงหน้า ก็เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นวิบัติหรือพระพร  อ่านต่อ

โยเอล 3-2 หุบเขาแห่งการพิพากษา
โยเอล 3-2  หุบเขาแห่งการพิพากษา

โยเอล 3:9-15 พออ่านข้อความตอนนี้ เราก็เห็นว่า เมื่อสงครามจะเกิดขึ้น  ทั้งสังคมก็ต้องหันไปทำสงคราม  เครื่องมือทำนาไร่ก็จะต้องกลายเป็นอาวุธ   เหล่าชายหนุ่มก็มักถูกเรียกไปเป็นนักรบ  อ่านต่อ

โยเอล ๓-๑ รื้อฟื้นเยรูซาเล็ม
โยเอล ๓-๑ รื้อฟื้นเยรูซาเล็ม

โยเอล 3:1-8 จากข้อความข้างบน  โยเอลกำลังบอกว่า เหตุใดพระเจ้าจึงต้องพิพากษาลงโทษชาติทั้งหลายที่เข้ามากดขี่ ทำร้ายอิสราเอล  พวกเขาทั้งจับฉลาก เอาคนไปขายเป็นทาส   อ่านต่อ

โยเอล ๒-๔ ขอพระเจ้าเวทนา
โยเอล ๒-๔ ขอพระเจ้าเวทนา

โยเอล 2:15-19   ท่านโยเอลผู้นี้ ไม่ได้แค่มาบอกคนยูดาห์ว่า  จะมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับพวกเขา  แต่ท่านได้บอกหนทางแก้ไขด้วย  ทุกคนควรมารวมตัวกันเพื่อที่จะกลับใจพร้อม  อ่านต่อ