Bubee Homepage
หลานกับลุงขี้แพ้ ๓๖-๒
หลานกับลุงขี้แพ้ ๓๖-๒

2 พงศาวดาร 36:6-14 ในช่วงเวลาที่ราชาเยโฮยาคิมครองอยู่นั้นเอง  เนบูคัดเนสซาร์ ราชาแห่งบาบิโลนก็ยกกองทัพมาโจมตีนครเยรูซาเล็ม  ทรงขนเอาทรัพย์สมบัติต่าง ๆ  อ่านต่อ

พี่น้องสองราชาหุ่น ๓๖-๑
พี่น้องสองราชาหุ่น ๓๖-๑

2 พงศาวดาร 36:1-5 เมื่อสิ้นราชาโยสิยาห์ ประชาชนก็ได้เลือกเยโฮอาหาส ซึ่งเป็นโอรสให้เป็นพระราชาในนครเยรูซาเล็มแทน ตอนนั้นทรงอายุได้ 23  อ่านต่อ

เสียดายที่ไม่ฟัง ๓๕-๓
เสียดายที่ไม่ฟัง ๓๕-๓

2 พงศาวดาร 35:20-27 หลังจากที่ราชาโยสิยาห์ได้ฟื้นใจให้คนอิสราเอลได้กลับมาหาพระเจ้าแล้ว  พระองค์ก็ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองอีกหลาย ๆ ทางจนรุ่งเรือง อยู่มา…ฟาโรห์เนโคแห่งอียิปต์  อ่านต่อ

รื้อฟื้นพันธสัญญา ๓๔-๔
รื้อฟื้นพันธสัญญา ๓๔-๔

2 พงศาวดาร 34:29-33 เมื่อได้ยินคำของฮุลดาห์ สตรีผู้กล่าวคำของพระเจ้า  ราชาโยสิยาห์ก็ทรงตรึกตรองว่า จะทำอย่างไรดี เพื่อว่า  อ่านต่อ