Bubee Homepage
23 มีนาคม 2019 จอมเจ้านายกับราชา
23 มีนาคม 2019  จอมเจ้านายกับราชา

“ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์จอมเจ้านาย ข้าพระองค์เป็นผู้ใด และครอบครัวของ ข้าพระองค์เป็นใคร พระองค์จึงทรงนำ ข้าพระองค์มาไกลถึงเพียงนี้” ถอดความจาก 2  อ่านต่อ