Bubee Homepage
เนหะมีย์ 9-5 ครองคานาอัน
เนหะมีย์ 9-5 ครองคานาอัน

เนหะมีย์ 9:22-25 และพระองค์ได้ประทานอาณาจักร​และประชากร และทรงกำหนดให้พวกเขาอยู่ทั่วไป ดังนั้นพวกเขาจึงเข้าไปครอบครองแผ่นดินสิโหน ของราชาเฮชโบน และแผ่นดินโอก ของราชาบาชาน  อ่านต่อ

เนหะมียห์ 9-3 ครั้งที่อียิปต์
เนหะมียห์ 9-3 ครั้งที่อียิปต์

เนหะมีย์ 9:9-12 และพระองค์ทรงเห็นว่า บรรพบุรุษของเราในอียิปต์ ถูกข่มเหง  พระองค์ทรงยินเสียงร้องทูลของเขาที่ทะเลแดง และพระองค์ได้แสดงหมายสำคัญ การอัศจรรย์  อ่านต่อ

เนหะมีย์ 9-2 พระเจ้าผู้ทรงสร้าง
เนหะมีย์ 9-2 พระเจ้าผู้ทรงสร้าง

เนหะมีย์ 9:6-8 พระองค์เท่านั้นทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ ทรงสร้างสวรรค์อันสูงสุด พร้อมกับดวงดาวทั้งปวงในจักรวาล ทรงสร้างแผ่นดินโลกและสรรพสิ่งในนั้น ทรงสร้างทะเล  อ่านต่อ

เนหะมีย์ 9-1 วันที่อดอาหาร
เนหะมีย์ 9-1 วันที่อดอาหาร

เนหะมีย์ 9:1-5 ในวันที่ยี่สิบสี่ของเดือนนี้  ประชาชนอิสราเอลได้รวมตัวกัน อดอาหาร สวมเสื้อผ้ากระสอบ พวกเขาเอาดินใส่หัวตัวเอง และพวกเขาก็ได้แยกตัวออกจากคนต่างชาติและยืนขึ้น  อ่านต่อ

เนหะมีย์ 8-4 เทศกาลอยู่เพิง
เนหะมีย์ 8-4 เทศกาลอยู่เพิง

เนหะมีย์  8:13-18 วันที่สอง หัวหน้าของตระกูลต่าง ๆ รวมทั้งปุโรหิตและเลวี ต่างเข้ามารวมตัวกันต่อหน้าเอสรา เพื่อเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในพระบัญญัติ  อ่านต่อ

  พระคัมภีร์ทั้งหมด

 • มีคาห์
  มีคาห์ ผู้เผยพระวจนะ 3 รัชกาล
 • 2 ซามูเอล
  เรื่องราวต่อจาก 1 ซามูเอล คือเรื่องของท่านดาวิด ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่สองแห่งอิสราเอล
 • 1 พงศาวดาร
  งานเขียนของท่านเอสรา ประวัติศาสตร์ของแผ่นดินยูดาห์ทางใต้
 • 1 พงศ์กษัตริย์
  รัชสมัยของซาโลมอนและต่อมา
 • โอบาดีห์
  โอบาดีห์บอกชนชาติเอโดมว่า พระเจ้าทรงคิดอย่างไรกับพวกเขา
 • 2 พงศ์กษัตริย์
  เรื่องของสองอาณาจักรต่อจาก 1 พงศ์กษัตริย์
 • อิสยาห์
  ผู้กล่าวคำของพระเจ้าในสี่รัชกาล อุสซียาห์ โยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์
 • 2 พงศาวดาร
  ประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ยูดาห์ จบด้วยการเป็นเชลยยังบาบิโลน
 • โยเอล
  ผู้กล่าวคำของพระเจ้าที่กล่าวถึงเหตุการณ์ยุคท้ายอาณาจักรยูดาห์
 • อาโมส
  คำกล่าวพยากรณ์อนาคตของอิสราเอล จากท่านอาโมสแห่งเทโคอา ประมาณ 790-753 ปีก่อนคริสตศักราช
 • โฮเชยา
  โฮเชยา กล่าวคำของพระเจ้าเพื่อเตือนเขาให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอให้กลับใจเสียใหม่
 • โยนาห์
  เรื่องราวของโยนาห์ผู้หนีจากพระเจ้า แต่ไปเจอกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อในทะเลกว้างใหญ่
 • นาฮูม
  นาฮูมกล่าวถึงนีนะเวห์เป็นเรื่องหลัก
 • ฮาบากุก
  ผู้กล่าวคำของพระเจ้าที่ตั้งคำถามทูลต่อพระเจ้า และเขาก็รอคอยคำตอบนั้นจนได้รับ
 • เศฟันยาห์
  เป็นผู้กล่าวคำของพระเจ้าก่อนท่านฮาบากุก
 • เยเรมีย์
  ผู้กล่าวคำของพระเจ้าสมัยต่อมาจากท่านอิสยาห์
 • ดาเนียล
  เรื่องราวของคนยิวในบาบิโลนกับคำพยากรณ์ถึงอนาคต
 • เอสรา
  ประวัติศาสตร์อิสราเอลเมื่อกลับมาจากบาบิโลน
 • เอเสเคียล
  ผู้กล่าวคำของพระเจ้ารุ่นเดียวกับดาเนียล เยเรมีย์ แต่เน้นกล่าวคำในบาบิโลน
 • เพลงคร่ำครวญ
  คำคร่ำครวญของเยเรมีย์ถึงคนอิสราเอลที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย
 • เนหะมีย์
  เรื่องราวการสร้างกำแพงเมืองใหม่ หลังการเป็นเชลยในบาบิโลน