Bubee Homepage
สรุปย่อ โยเอล
สรุปย่อ โยเอล

ต่อมาภายหลัง เหตุการณ์จะเป็นดังนี้ คือว่า เราจะเทวิญญาณของเราลงมาเหนือมนุษย์ทุกคน ถอดความจาก โยเอล 2:28 บทสรุปย่อ   อ่านต่อ

สรุปย่อ มาลาคี
สรุปย่อ มาลาคี

มีหนังสือม้วนที่บันทึกความจำถึงเหล่าคนที่ยำเกรงพระเจ้า และยกย่องพระนามของพระองค์ ถอดความจาก มาลาคี 3:16 บทสรุปย่อ มาลาคี เพื่อให้เพื่อน  อ่านต่อ

สรุปย่อ เศคาริยาห์
สรุปย่อ เศคาริยาห์

หนึ่งในสามเราจะเอาไปใส่ในไฟ เราจะถลุงเขาเหมือนถลุงเงิน และทดสอบพวกเขาเหมือนทดสองทองคำ ถอดความจาก เศคาริยาห์ 13:9 บทสรุปย่อ  เศคาริยาห์  อ่านต่อ

สรุปย่อ ฮักกัย
สรุปย่อ ฮักกัย

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า “จงตรึกตรองถึงวิถีทางของเจ้าให้ดี” ถอดความจาก ฮักกัย 1:7 บทสรุปย่อ  ฮักกัย เพื่อให้เพื่อน  อ่านต่อ

สรุปย่อ ฮาบากุก
สรุปย่อ ฮาบากุก

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังของข้า ทรงทำให้เท้าของข้าเป็นเหมือนเท้ากวาง ทรงช่วยให้ข้าขึ้นไปบนที่สูง ถอดความจาก ฮาบากุก 3:19   บทสรุปย่อ  อ่านต่อ

สรุปย่อ มีคาห์
สรุปย่อ มีคาห์

ความยิ่งใหญ่ของท่านผู้นั้นแผ่ไปยังสุดปลายแผ่นดินโลก ถอดความจาก มีคาห์ 5:4 บทสรุปย่อมีคาห์ เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์โดยมองเห็นภาพรวมโดยฟังจากดร.ทิม  อ่านต่อ

สรุปย่อ โยนาห์
สรุปย่อ โยนาห์

ข้าพระบาททูลขอความช่วยเหลือ จากที่ลึกแห่งแดนความตาย และพระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระบาท ถอดความจาก โยนาห์ 2:2   บทสรุปย่อ   อ่านต่อ

สรุปย่อ โอบาดีห์
สรุปย่อ โอบาดีห์

ความเย่อหยิ่งในใจหลอกลวงเจ้า เจ้าผู้อาศัยในซอกหิน สร้างบ้านไว้บนที่สูง ถอดความจาก โอบาดีห์ 3   บทสรุปย่อ   อ่านต่อ