Bubee Homepage
15 กันยายน 2018 สรุปย่อ โยบ

ขัาพระองค์รู้แล้วว่า พระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งได้ ไม่มีอะไรจะมาขวางแผนการของพระองค์ได้ ถอดความจาก โยบ 42:2 บทสรุปย่อ โยบ  อ่านต่อ

9 กันยายน 2018 สรุปย่อ เอสเธอร์

โมรเดคัยยิ่งใหญ่และเป็นที่นับถือมากในหมู่ชาวยิว เขาทำประโยชน์เพื่อพี่น้องร่วมชาติ  เป็นปากเสียงเพื่อสวัสดิภาพของชาวยิวทั้งสิ้น  ถอดความจากเอสเธอร์ 10:3   บทสรุปย่อ เอสเธอร์  อ่านต่อ

8 กันยายน 2018 สรุปย่อเอสรา เนหะมีย์
8 กันยายน  2018  สรุปย่อเอสรา เนหะมีย์

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์  ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ น่ายำเกรง ทรงรักษาพันธสัญญาแห่งรัก ต่อเหล่าผู้ที่รักและเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ ถอดความจาก เนหะมีย์  อ่านต่อ

2 กันยายน 2018 สรุปย่อ พงศาวดาร
2 กันยายน 2018  สรุปย่อ พงศาวดาร

เหล่าคนที่รอดชีวิตจากคมดาบ ถูกจับกุมไปบาบิโลน เป็นเชลยของกษัตริย์และโอรสทั้งหลายจนกระทั่ง อาณาจักรเปอร์เซียมีอำนาจขึ้นมา ถอดความจาก 2 พงศาวดาร 36:20  อ่านต่อ

26 สิงหาคม 2018 สรุปย่อ 2 ซามูเอล
26  สิงหาคม 2018 สรุปย่อ 2 ซามูเอล

 ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้จากการช่วยเหลือของพระองค์ ข้าพระองค์ปีนกำแพงเมืองได้ โดยพระเจ้าของข้าพระองค์ ถอดความจาก 2  ซามูเอล 22:30 บทสรุปย่อ  อ่านต่อ