Bubee Homepage
9 พฤษภาคม 2014 คำอุปมางานเลี้ยงแต่งงาน
9 พฤษภาคม 2014 คำอุปมางานเลี้ยงแต่งงาน

เพราะคนที่ยกตัวขึ้นจะถูกทำให้ต่ำลง แต่คนที่ถ่อมตัวลง จะถูกยกขึ้น  ถอดความจากลูกา  14:11 หลังจากนั้น พระองค์ทรงเห็นว่า มีแขกหลายคนที่ได้รับเชิญมารับประทานอาหาร  อ่านต่อ