Bubee Homepage
สรุปย่อ นางรูธ
สรุปย่อ นางรูธ

เด็กคนนี้เกิดจากลูกสะใภ้ที่รักเธอ และดีต่อเธอยิ่งกว่าลูกชาย 7 คน ถอดความจาก นางรูธ  4:15  บทสรุปย่อ  อ่านต่อ