Bubee Homepage
25 พฤศจิกายน 2013 บ่าวแสนรัก
25 พฤศจิกายน 2013 บ่าวแสนรัก

มีทาสของนายร้อยผู้หนึ่ง เป็นคนที่เจ้านายรักมาก เขาป่วยหนักเกือบจะตายอยู่แล้ว ถอดความจาก ลูกา 7:1 หลังจากที่พระเยซูทรงสอนประชาชน เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของคนสร้างบ้านสองแบบ  อ่านต่อ