Bubee Homepage
อยากได้สวนผัก ๒๑-๑
อยากได้สวนผัก ๒๑-๑

ต่อจากเมื่อวาน 1 พงศ์กษัตริย์ 21:1-7 หลังจากสงครามนั้นมาไม่นาน  อิสราเอลไม่มีศึกมาทำให้กังวลใจ ราชาอาหับทรงมีเวลาพักผ่อน    อ่านต่อ