Bubee Homepage
ปฐมกาล ฉบับย่อ
ปฐมกาล ฉบับย่อ

หนังสือปฐมกาลชุดนี้ เป็นฉบับย่อที่ย่อให้สั้นลง  อ่านง่ายเพื่อให้เห็นภาพเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน คลิกได้เลย!ปฐมกาล แต่..ถ้าอยากศึกษาในรายละเอียด ก็อ่านฉบับเต็ม อ่านพระคัมภีร์เดิมได้ โดยกูเกิลหาคำว่า  อ่านต่อ

สรุปย่อ ปฐมกาล ตอน 2
สรุปย่อ ปฐมกาล ตอน 2

เจ้าไม่ชื่ออับรามต่อไป แต่จะเป็นอับราฮัม เพราะเราได้ทำให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติ ถอดความจาก ปฐมกาล 17:5 บทสรุปย่อ ปฐมกาล  อ่านต่อ