Bubee Homepage
พระคุณพระเจ้า
พระคุณพระเจ้า

บู้บี้ได้ฟังเพลงนี้มาหลายครั้ง  ฟังนักร้องหลายคนร้อง พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน  ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา ตาบอดแต่ฉันเห็นแล้ว  อ่านต่อ