Bubee Homepage
8 ตุลาคม 2014 บนถนนไปเอมมาอู
8 ตุลาคม 2014 บนถนนไปเอมมาอู

บางคนได้ไปที่ถ้ำ ก็เห็นเหมือนอย่างที่ผู้หญิงบอก พวกเขาไม่พบพระเยซู ถอดความจากลูกา 24:24 ในวันนั้นเองศิษย์สองคนของพระเยซู เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านเอมมาอู หมู่บ้านนี้อยู่ห่างจากเยรูซาเล็มประมาณ   อ่านต่อ

7 ตุลาคม 2014 คืนพระชนม์จริงๆ!
7 ตุลาคม 2014  คืนพระชนม์จริงๆ!

บุตรมนุษย์จะต้องถูกส่งไว้ในเงื้อมมือคนบาป พระองค์จะถูกตรึงบนไม้กางเขน วันที่สามพระองค์จะคืนพระชนม์.. ถอดความจากลูกา 24:7 ชายผู้นั้นกล่าวต่อไปว่า “พระเยซูไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว พระองค์คืนพระชนม์จากความตาย  อ่านต่อ

6 ตุลาคม 2014 หาไม่เจอ!
6  ตุลาคม 2014 หาไม่เจอ!

“เหตุใดเจ้าจึงมาตามหาผู้มีชีวิตท่ามกลางคนตายเล่า…?” ถอดความจากลูกา 24:5 วันแรกของสัปดาห์ แต่เช้าตรู่ พวกผู้หญิงที่ตามพระเยซูมานั้น ก็พากันเอาสมุนไพรเครื่องหอมที่เตรียมไว้ ไปเพื่อชโลมที่พระศพอีก  อ่านต่อ

3 ตุลาคม 2014 เก็บพระศพ…
3 ตุลาคม 2014  เก็บพระศพ…

โยเซฟ จากเมืองอาริมาเธีย  เข้าไปหาปีลาตเพื่อขอพระศพของพระเยซู ถอดความจากลูกา 23:52 มีชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟ จากเมืองอาริมาเธีย เขาเป็นชาวยิว  อ่านต่อ

2 ตุลาคม 2014 สิ้นพระชนม์
2 ตุลาคม 2014 สิ้นพระชนม์

 ”โอพระบิดา ข้าพระองค์ขอฝากวิญญาณของข้าพระองค์ ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์!” ถอดความจากลูกา 23:46 ตอนนั้น เวลาประมาณเที่ยงวัน แต่ทั้งแผ่นดินกลับมืดเหมือนกลางคืน  อ่านต่อ

1 ตุลาคม 2014 สองคนที่แตกต่าง
1 ตุลาคม 2014  สองคนที่แตกต่าง

“เราบอกเจ้าตามจริงว่า วันนี้ เจ้าจะได้ไปอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม” ถอดความจากลูกา 23:43 อาชญากรที่ถูกแขวนอยู่บนกางเขนคนหนึ่ง หันมาด้วยความโกรธ “ท่านเป็นพระคริสต์  อ่านต่อ

1 กันยายน 2014 ประชาชนสำคัญ
1 กันยายน 2014 ประชาชนสำคัญ

พวกเขากลัวประชาชน  ถอดความจากลูกา 22:2 เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อหรือที่เรียกว่า เทศกาลปัสกานั้น ใกล้จะมาถึงแล้ว ถ้านับตามปฏิทินของเรา ก็จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม  อ่านต่อ