Bubee Homepage
อิสยาห์ 37-5
อิสยาห์ 37-5

อิสยาห์ 37:30-38 และนี่จะเป็นเครื่องหมายสำหรับเจ้า… เฮเซคียาห์ ปีนี้เจ้าจะได้กินสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเอง ในปีถัดไปเจ้าจะได้กินสิ่งที่งอกออกมาจากจากนั้น แล้วในปีที่สามจงหว่านและเก็บเกี่ยว ปลูกสวนองุ่นและกินจากผลนั้น  อ่านต่อ

อิสยาห์ 37-4
อิสยาห์ 37-4

“เจ้าไม่ได้ยินหรือว่า เราตั้งใจมานานแล้ว? และบัดนี้ เราจะทำให้มันสำเร็จอย่างที่เราคิดไว้  อ่านต่อ