Bubee Homepage
1 พฤษภาคม 2013 คริสเตียนกับความทุกข์
1 พฤษภาคม 2013 คริสเตียนกับความทุกข์

เมื่อเรามาถึงเยรูซาเล็ม พี่น้องต่างรับรองเราด้วยความยินดี วันรุ่งขึ้น เปาโลกับเราทั้งหลาย จึงเข้าไปหายากอบ และเหล่าผู้ปกครองก็อยู่กันพร้อมหน้า ถอดความจาก กิจการ  อ่านต่อ