Bubee Homepage
เยเรมีย์ 15-1 สี่ผู้ทำลาย
เยเรมีย์ 15-1 สี่ผู้ทำลาย

เยเรมีย์ 15:1-5 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าว่า “แม้ว่าโมเสส และซามูเอลจะยืนต่อหน้าเรา แต่ใจของเราจะไม่หันไปหาคนเหล่านี้ เอาพวกเขาไปให้พ้นหน้าเรา  ให้พวกเขาออกไป!  อ่านต่อ

เยเรมีย์ 14-2 แขกแปลกหน้า
เยเรมีย์ 14-2 แขกแปลกหน้า

เยเรมีย์ 14:8-12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นความหวังของอิสราเอล ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในยามลำบาก แต่เหตุใดพระองค์จึงทรงเป็นเหมือนแขกแปลกหน้าในแผ่นดิน เป็นเหมือนคนเดินทางที่เข้ามาอาศัยนอนในเมืองคืนเดียว? เหตุใดพระองค์จึงทรงเป็นเหมือนบุรุษผู้สับสน  อ่านต่อ