Bubee Homepage
9 มิถุนายน 2014 ผู้จัดการหัวใส
9  มิถุนายน 2014 ผู้จัดการหัวใส

เจ้าจะต้องออกจากหน้าที่ผู้จัดการของเรา ถอดความจาก ลูกา 16:2 ต่อมาไม่นาน พระเยซูก็ทรงเล่าเรื่องอุปมาที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งแก่ศิษย์ของพระองค์ “ชายผู้มั่งคั่งคนหนึ่ง  มีผู้จัดการที่ดูแลธุรกิจของเขาอยู่  อ่านต่อ

5 มิถุนายน 2014 คราวนี้เป็นลูกชาย 7
5 มิถุนายน 2014 คราวนี้เป็นลูกชาย 7

ส่วนพี่ชายก็โกรธ ไม่ยอมเข้าไปในงาน ถอดความจาก ลูกา 15:28 ขณะที่พ่อกำลังตื่นเต้นดีใจกับการที่ลูกชายคนเล็กกลับมาบ้าน ที่ทุ่งนา พี่ชายกำลังทำงานอยู่อย่างขยันขันแข็ง  อ่านต่อ