Bubee Homepage
ปฐมกาล ฉบับย่อ
ปฐมกาล ฉบับย่อ

หนังสือปฐมกาลชุดนี้ เป็นฉบับย่อที่ย่อให้สั้นลง  อ่านง่ายเพื่อให้เห็นภาพเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน คลิกได้เลย!ปฐมกาล แต่..ถ้าอยากศึกษาในรายละเอียด ก็อ่านฉบับเต็ม อ่านพระคัมภีร์เดิมได้ โดยกูเกิลหาคำว่า  อ่านต่อ