Bubee Homepage
หยุดเถอะ! ๒-๖
หยุดเถอะ! ๒-๖

แม้ว่าน้องชายจะสิ้นชีวิตไปแล้ว แต่โยอาบกับอาบีชัยก็ยังติดตามอับเนอร์ต่อไป  อ่านต่อ

ไม่มีคำตอบ ๒๘-๑
ไม่มีคำตอบ ๒๘-๑

หลังจากที่ซามูเอลสิ้นชีวิตไป ดูเหมือนว่า ไม่มีผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณในแผ่นดินอิสราเอลเลย  อ่านต่อ