Bubee Homepage
ปฐมกาล ฉบับย่อ
ปฐมกาล ฉบับย่อ

หนังสือปฐมกาลชุดนี้ เป็นฉบับย่อที่ย่อให้สั้นลง  อ่านง่ายเพื่อให้เห็นภาพเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน คลิกได้เลย!ปฐมกาล แต่..ถ้าอยากศึกษาในรายละเอียด ก็อ่านฉบับเต็ม อ่านพระคัมภีร์เดิมได้ โดยกูเกิลหาคำว่า  อ่านต่อ

21 สิงหาคม 2017 ยุคโลทกับโนอาห์
21 สิงหาคม 2017  ยุคโลทกับโนอาห์

พอวันที่โลทออกจากเมืองโสโดม ไฟและกำมะถัน จากฟ้า เทโถมลงมาผลาญพวกเขาสิ้น ถอดความจากลูกา 17:29 ก่อนหน้านี้ พระเยซูทรงเล่าถึงยุคของโนอาห์ที่คนสนใจแต่ทำบาป  อ่านต่อ