Bubee Homepage
สรุปย่อ โยชูวา
สรุปย่อ โยชูวา

เพราะเราจะอยู่กับเจ้า เหมือนที่เราอยู่กับโมเสส เราจะไม่จากเจ้าไป หรือทิ้งเจ้าไปเลย ถอดความจาก โยชูวา 1:5 บทสรุปย่อ  อ่านต่อ