Bubee Homepage
เสียงมหัศจรรย์ ๗-๑
เสียงมหัศจรรย์  ๗-๑

ในช่วงเวลาที่พระราชาพบกับเอลีชานั่นเอง  มีชายโรคเรื้อนสี่คน นั่งหิวท้องกิ่วอยู่ที่ประตูเมือง “เราจะมานั่งแกร่วอยู่ที่นี่จนตายกันไปหมดทำไม? “  คนหนึ่งพูดเปรยขึ้นมา “ก็เราเข้าเมืองไม่ได้  ทุกคนจะไล่เราออกมา”  อ่านต่อ