Bubee Homepage
3 ตุลาคม 2014 เก็บพระศพ…
3 ตุลาคม 2014  เก็บพระศพ…

โยเซฟ จากเมืองอาริมาเธีย  เข้าไปหาปีลาตเพื่อขอพระศพของพระเยซู ถอดความจากลูกา 23:52 มีชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟ จากเมืองอาริมาเธีย เขาเป็นชาวยิว  อ่านต่อ

2 ตุลาคม 2014 สิ้นพระชนม์
2 ตุลาคม 2014 สิ้นพระชนม์

 ”โอพระบิดา ข้าพระองค์ขอฝากวิญญาณของข้าพระองค์ ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์!” ถอดความจากลูกา 23:46 ตอนนั้น เวลาประมาณเที่ยงวัน แต่ทั้งแผ่นดินกลับมืดเหมือนกลางคืน  อ่านต่อ

1 ตุลาคม 2014 สองคนที่แตกต่าง
1 ตุลาคม 2014  สองคนที่แตกต่าง

“เราบอกเจ้าตามจริงว่า วันนี้ เจ้าจะได้ไปอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม” ถอดความจากลูกา 23:43 อาชญากรที่ถูกแขวนอยู่บนกางเขนคนหนึ่ง หันมาด้วยความโกรธ “ท่านเป็นพระคริสต์  อ่านต่อ