Bubee Homepage
14 มกราคม 2014 อย่าตกใจไป!

“อย่าตกใจไปเลย  จงเชื่อเท่านั้น แล้วลูกของท่านจะหายดี” ถอดความจาก ลูกา8:50   ขณะที่พระเยซูตรัสกับหญิงที่หายโรค แล้วทุกคนต่างดีใจกันนั้นเอง  อ่านต่อ

10 ธันวาคม 2014 หญิงที่แอบเข้ามา
10 ธันวาคม 2014  หญิงที่แอบเข้ามา

เธอแอบมาทางข้างหลัง และแตะชายเสื้อของพระเยซู! ถอดความจาก ลูกา 8:44 หลังจากที่พระเยซูจากชายผีสิงมาแล้ว  ก็มาพบกับฝูงชนที่รอต้อนรับพระองค์อยู่ ในหมู่คนเหล่านั้น  อ่านต่อ