กล้าแบบโง่

16 กุมภาพันธ์ 2021

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ทำตัวเป็นมลทิน
ไปตามกิเลสตัณหา
และยังเหยียดหยามผู้มีอำนาจปกครอง
พวกเขากล้าบ้าบิ่น ไม่กลัวที่จะพูด
สบประมาทเหล่าผู้ทรงอำนาจ……
ถอดความจาก 2 เปโตร 2:10