การเป็นเชลยของชนอิสราเอล

ก่อนที่เราจะมาอ่านหนังสือดาเนียลด้วยกัน เราควรรู้ความเป็นไปสักหน่อย ….

ชาวยิวถูกบุกและถูกกวาดไปเป็นเชลยสามครั้งเนื่องจากพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า  โดยที่ได้รับคำเตือนจาก
ผู้รับใช้ของพระเจ้ามากมาย แต่ไม่มีใครฟังนัก

ครั้งที่หนึ่งเมื่อ  606  ปีก่อนคริสตศักราช   บาบิโลนนำคนที่เป็น ราชวงศ์ ครอบครัวขุนนางไปพร้อมกับเครื่องใช้ต่าง ๆ ในพระวิหาร  ปล่อยให้ราชาเยโฮยาคิมเป็นกษัตริย์หุ่น ครองเมือง ครั้งนี้ดาเนียลและเพื่อนของเขาถูกนำตัวไป   เขาทั้งสี่กลายเป็นข้าราชการในราชวังของบาบิโลน โดยมีดาเนียลเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงสุด  เขาไม่ได้มีโอกาสกลับบ้านเกิดอีกเลย

ครั้งที่สองเมื่อ 597 ปีก่อนคริสตศักราช   คนที่ถูกกวาดไปคือชนชั้นสูง  ผู้ปกครอง พร้อมกับช่างฝีมือ เอเสเคียลอยู่ในคนกลุ่มนี้ด้วย  ราชาเยโฮยาคิน ถูกปล่อยให้ครองเมืองที่เหลือ

ครั้งที่สามเมื่อ 586  ปีก่อนคริสตศักราช  ครั้งนี้เมืองถูกทำลาย วิหารพังพินาศ  ได้จับเอาราชาเศเดคียาห์ไปด้วย และปล่อยให้เยเรมีห์อยู่ในแผ่นดิน

600-CaptiveToBabylon

 

ส่วนการกลับมาก็มีสามครั้ง

ครั้งแรกเมื่อ 538  ปีก่อนคริสตศักราช   ชาวเปอร์เซียได้โจมตีบาบิโลน และราชาไซรัสปล่อยเชลยกลับบ้านส่วนหนึ่ง  โดยมีเศรุบบาเบลเป็นผู้นำยิวกลับมาประมาณ 50,000 คน
ครั้งที่สอง เมื่อ 458 ปีก่อนคริสตศักราช   มีการเริ่มสร้างพระวิหาร ผู้นำคือท่านเอสรา
ส่วนครั้งสุดท้ายเมื่อ 444 ปีก่อนคริสตศักราช เมื่อมีการสร้างกำแพงเมืองและเมืองหลวงใหม่  เนหะมีย์เป็นผู้นำในการกลับมาโดยการอนุญาตจากจักรพรรดิอารทาเซอร์ซีสที่ 1 แห่งเปอร์เซีย

 

ดาเนียลได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบาบิโลน และมีการพยากรณ์กล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งมีหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์โลกในเวลาต่อมา   และบางอย่างยังไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบัน  หนังสือดานิเอลจึงมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น และเป็นเนื้อหาที่พวกเราเองก็อยากจะได้เห็นสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างที่ดาเนียลได้บอกไว้