กิจการ 10

titleacts10e

11×11 ACTS10

นายร้อยต่างชาติ   โครเนลิอัส  เปโตร  เมืองยัฟฟา  ช่างฟอกหนัง ทูตสวรรค์  นิมิตของเปโตร