กิจการ 11

Untitled-2

 

11×11 ACTS11

tags: อากาบัส  เปโตร  พระวิญญาณบริสุทธิ์ ยูเดีย  คริสเตียน   ทูตสวรรค์  ยัฟฟา  คนต่างชาติ  ทารซัส  จักรพรรดิคลาวดิอัส  กันดารอาหาร