กิจการ 13

titleActs13

 

คลิกที่รูปเพื่ออ่านเรื่อง 

11×11 Acts13

Tags: เซาโล บารนาบัส   ไซปรัส  บารเยซู  เปาโล พระวิญญาณบริสุทธิ์  เอลีมาส  อันทิโอก ปิสิเดีย  ธรรมศาลา  เปอร์กา  ดาวิด  โมเสส  ยอห์น  เยรูซาเล็ม คนต่างชาติ  คืนพระชนม์
สะบัดผงคลีดิน  สตรีมีศักดิ์