ของที่พ่อเตรียม ๒๒-๔

1 พงศาวดาร 22:13-19

ราชาดาวิดยังได้บอกเคล็ดลับของความสำเร็จแก่โอรสด้วย

“ถ้าเจ้าระมัดระวังตัว  คอยที่จะทำตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่พระเจ้าได้ประทานแก่โมเสส  เจ้าจะประสบความสำเร็จเสมอ”     ที่เป็นเช่นนั้นเพราะกฎเกณฑ์ของพระเจ้าทำให้เราได้อยู่ในความปลอดภัย  และเป็นทางที่จะทำให้ซาโลมอนได้รับพระพรจากพระเจ้า

“พะยะค่ะ เสด็จพ่อ”

“เข้มแข็งไว้นะ ลูกรัก  เจ้าต้องทั้งเข้มแข็งและกล้าหาญ  อย่ากลัว  อย่าท้อ”

“พ่อเตรียมของสำหรับการสร้างพระนิเวศไว้  เจ้ามาดูกับพ่อ”  แล้วราชาดาวิดก็ทรงนำซาโลมอนไปดูสิ่งต่าง ๆ ที่เตรียมไว้

อีกภาพที่จิตรกรวาดเล่าเรื่องที่ราชาดาวิดทรงวางงานให้กับซาโลมอน

“ของเหล่านี้ ไม่ได้มาง่าย ๆ   มันเป็นงานหนัก และเหนื่อยมาก ต้องใช้คนมากมาย ต้องวางแผนให้รอบคอบ อย่าทำอะไรซ้ำซ้อน…
มีทองคำหนัก 100,000 ตะลันท์  (3,450  ตัน)
เงินหนัก 1,000,000 ตะลันท์    (34,500  ตัน)
ทองเหลืองและเหล็ก มากเกินที่จะชั่งได้
มีไม้ กับหินสกัดที่คนเตรียมไว้   ลูกจะเพิ่มตรงนี้ก็ได้
ที่สำคัญนะลูก คือคนทำงาน  มีทั้งช่างสกัดหิน ช่างก่ออิฐ  ช่างไม้  ช่างฝีมือต่าง ๆ ทั้งสำหรับไม้ เหล็ก ทอง เงิน และผ้า
ลูกจะต้องทำสำเร็จ  เริ่มต้นได้เลยนะ  ขอพระเจ้าสถิตกับลูก”

ซาโลมอนรับงานจากราชบิดาด้วยเต็มพระทัย

ยิ่งกว่านั้น ราชาดาวิดยังได้เรียกผู้ที่จะร่วมงานนี้เข้ามาสมทบ
“พระเจ้าทรงอยู่กับพวกเจ้าทุกคน  และพระองค์ก็ได้ทำให้บ้านเมืองของเราสงบ  พระเจ้าได้ทรงมอบคนชาติต่าง ๆ ในแผ่นดินนี้อยู่ใต้เรา  พวกเขาอยู่ใต้พระเจ้าและอยู่ใต้การปกครองของเราแล้ว”

“ขอพระราชาจงทรงพระเจริญ”   พวกเขาน้อมรับคำของราชาดาวิดอย่างพร้อมเพรียง

“บัดนี้ ขอให้พวกเจ้าทุกคนแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า  ลุกขึ้นพร้อมใจร่วมกันสร้างพระวิหาร เพื่อว่าเราจะได้นำหีบพันธสัญญาของพระเจ้า และเครื่องใช้บริสุทธิ์ทั้งหมด  เข้ามาไว้ในพระวิหารที่เราสร้างขึ้น เพื่อถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ “