ความรักของพระเจ้า

22 สิงหาคม 2021

เพราะข้าเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าจะเป็นความตาย
หรือชีวิต ทูตสวรรค์หรือมาร ปัจจุบัน
หรืออนาคต รวมทั้งอำนาจใด ๆ
จะเป็นสิ่งที่อยู่สูง หรือลึก หรือสิ่งอื่นใด
ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา สรรพสิ่งเหล่านี้
ไม่อาจจะพรากเราไปจากความรักของพระเจ้า
ซึ่งมีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ พระผู้เป็นเจ้าของเราได้เลย
ถอดความจาก โรม 8:38-39